Jag har håller på med ett barskåp ur en tallstam(bilder under pågående skulpturer)

 

 

 

 

 

 

Två st stångande älgtjurar planeras då jag hittar lämpligt material för detta

 

En vilfåtöj är också planerad ur en grövre liggande trädstam med inkluderad fotpall