Presentation

Hans Gustafsson

Jag är född 1968 och uppvuxen i Östhammar numer bosatt strax utanför, i Långalma, i norra Uppland. Jag har alltid haft ett brinnande intresse för djur och natur, och har ända sedan barnsben, avbildat det med både penna, pensel och senare även med motorsåg.

Skulpturerna arbetas fram i olika trädslag, enbart med motorsåg, det är sågens svärdspets som används. Genom att vinkla sågen och ändra varvtalet på kedjan kan olika ytor tas fram, även fiberriktningen i träet påverkar ytan.

En skulptur kan ta allt ifrån några få timmar upp till flera hundra timmar att färdigställa, beroende på svårighet och storlek. Skulpturerna behandlas efter att de har sågats, med Peg.1500. Detta görs för att motverka sprickbildning då de är tänkta att stå i inomhusmiljö.

Jag deltog 1984 för första gången i en samlingsutställning och har sedan dess deltagit i både samlingsutställningar och haft ett flertal separata utställningar bl.a. på Tullgarns slott , Järnboden i Harg, Anders-Mats gården, Elmia game fair, Bruno Liljefors ateljè.
Jag är sedan 2008 medlem i Nordic Wildlife Art (www.nordicwildlifeart.org)(www.hansgustafssonart.se)

 

 

 

 

Hans Gustafsson